Steenmarterbestrijding.nl

Steenmarterbestrijding.nl bestrijdt de overlast veroorzaakt door steenmarters

Leefwijze van de steenmarter 

Steenmarter onder het dakbeschot

Vilda foto

De steenmarter heeft een romplengte tot 50 cm en een staart tot 30 cm. Daarmee heeft de steenmarter wel wat weg van een kat. Het verschil tussen beide is de grootte. Steenmarters zijn slanker en staan lager op de poten. De steenmarter heeft een bruine vacht met een witte bef voor de borst. De kleurtinten kunnen wat variëren met name doordat zij een zomer en winter kleed hebben. Een steenmarter wordt in zijn natuurlijke omgeving ongeveer 10 jaar oud. Echter met het huidige verkeer en drukke bevolking wordt een steenmarter gemiddeld ongeveer 3 jaar oud. 

Voedsel                                                                                                                         

Steenmarters zijn carnivoren. Dat wil zeggen vleeseters. Hoofdzakelijk bestaat zijn voedsel uit Muizen, Ratten, Vogels, Eieren en insecten. Maar ook bessen en vruchten staan op zijn zeer gevarieerde menu. Afhankelijk in welke leefomgeving de steenmarter voorkomt past het zijn voedsel aan.

Leefomgeving                                                             

De steenmarter is vooral s'nachts actief. Van zonsondergang tot opgang is hij op zoek naar voedsel. De steenmarter maakt gebruik van diverse dagrust-plaatsen (vaak wel 10 tot 20 stuks) waarvan hij/zij denkt nooit gevonden te worden. Deze zogenoemde dagrust-plaatsen worden afwisselend gebruikt. Dit kan ook de reden zijn dat u niet permanent geluidsoverlast heeft. De territoria waarin de steenmarter leeft kan behoorlijk variëren. In druk bevolkte gebieden bedraagt het territorium voor vrouwtjes 1 tot 2 Kilometer en mannetjes 2 tot 4 Kilometer in de omtrek. Dat meerdere personen overlast ondervinden van dezelfde steenmarter komt dus vaak voor. Boerderijen, landgoed, boomholtes, houtopslag schuren etc. zijn geliefde plekken voor de steenmarter. Echter tegenwoordig past de steenmarter zich prima aan en komt zo regelmatig voor op zolders, kruip en leegstaande ruimtes van bijvoorbeeld openbare gebouwen of woonhuizen. Een steenmarter is een solitair levend dier dat een eigen territorium heeft. Deze wordt afgebakend met geurvlagen en elke keer ververst. Enkel in de dekperiode (Juni tot Augustus) komen de steenmarters bij elkaar voor een paring. Het territorium is van 1 mannetje die overlapt wordt door 3 a 4 vrouwtjes die enkele hectaren bevat, afhankelijk van de voedsel voorraad in het gebied.

Jonge steenmarter liggend

Voortplanting                                                    

Tijdens de paartijd van Juni tot Augustus zoeken de steenmarters elkaar op door met geuren te communiceren. Een vrouwtje kan door meerdere mannetjes gedekt worden. Om een vrouwtje te imponeren kan dit met lawaai en gekrijs samengaan. Na de paartijd delen de eicellen zich en komen in een soort rustfase. Deze rustfase zorgt ervoor dat de jongen in de gunstige tijd (voorjaar) geboren kunnen worden. Vanaf Januari/Februari ontwikkelen zich de eicellen verder en gaat de zogenoemde draagtijd in van 65 dagen. In Maart/April zijn ze volledig ontwikkeld en worden er zo'n 3 tot 5 kale jongen veilig in een nestje geboren. De zoogperiode duurt 2 maanden, na deze maanden wordt er vast voedsel aangeboden en langzaam wordt er spelende wijs door de moeder geleerd te jagen. Na 3 maanden verlaten de jongen het nest en gaan op onderzoek uit begeleid door de moeder. In het najaar worden deze jongen verdreven door de moeder en moeten zij op zoek naar een eigen territorium.


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Opbellen
E-mail